Pseudoryx nghetinhensis

  • Cứu lấy sao la Cứu lấy sao la
    Tháng 8 vừa qua, Các nhà bảo tồn sinh học của VN và quốc tế dự một cuộc họp khẩn cấp tổ chức tại Vientiane (Lào) để tìm biện pháp giải quyết mối đe dọa tuyệt chủng đối với một trong những loài thú bí ẩn nhất của thế giới - Sao la.
  • Sao la - phát hiện ấn tượng 100 năm qua Sao la - phát hiện ấn tượng 100 năm qua
    Bách khoa các loài động vật mới và tái phát hiện (The Encycloapedia of New and Rediscovered Animals) là cuốn sách mới của nhà động vật học người Anh Karl Shuker, mô tả những động vật mới và tái phát hiện đáng chú ý nhất trong thế kỷ qua.