Raul Oaida

  • Video: Động cơ phản lực cho xe đạp Video: Động cơ phản lực cho xe đạp
    Yêu quý chiếc xe đạp song cũng muốn tiết kiệm thời gian cho việc di chuyển hàng ngày, một thiếu niên Romania đã tự chế tạo động cơ phản lực dành cho chiếc xe.