Richard Royal Lunt

  • Sự phát triển pin mặt trời vô hình Sự phát triển pin mặt trời vô hình
    Tế bào quang điện là các tế bào thu nhận ánh sáng mặt trời rồi chuyển biến thành năng lượng điện, hiện nay đã trở thành phổ biến, tuy có điều là chúng khá đắt.