Sáng kiến Khoa học 2023

  • Nữ sinh chế tạo tóc giả từ lá cây lưỡi hổ Nữ sinh chế tạo tóc giả từ lá cây lưỡi hổ
    Giải pháp dùng lá cây lưỡi hổ để tạo tơ sợi ứng dụng làm tóc giả của Trần Thị Quỳnh được kỳ vọng giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, thắng giải tại cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023.