SKA

  • Công cụ mới giúp phát hiện người ngoài hành tinh Công cụ mới giúp phát hiện người ngoài hành tinh
    Kính viễn vọng SKA (Square Kilometer Array) là chương trình quốc tế nhằm xây dựng kính viễn vọng radio lớn nhất thế giới, nhằm thực hiện nhiệm vụ dò tìm, phát hiện vật thể tối, các hố đen, vì sao và dải ngân hà dự kiến sẽ bắt đầu được khởi công từ năm 2016.