San hô đen

  • Khói san hô đen dùng để chữa bệnh? Khói san hô đen dùng để chữa bệnh?
    San hô đen – một loại san hô quý hiếm, sống nhiều ở vùng biển phía Nam nước ta. Hiện nay thông tin tôi được biết về loại san hô này còn rất ít, san hô này có tác dụng giải độc và để trang trí.