Shyness and Love

  • Người đàn ông mắc bệnh "sợ gái" Người đàn ông mắc bệnh "sợ gái"
    Neil Dando, sống tại Anh, bị mắc bệnh "sợ tình yêu" - một tình trạng tâm lý khiến anh không thể tiếp cận các cô gái mà không bị căng thẳng tột độ và hoảng loạn tinh thần.