Stephen Hawking

  • Albert Einstein đã sai, không có hố đen trong vũ trụ? Albert Einstein đã sai, không có hố đen trong vũ trụ?
    Nhà vật lý thiên tài người Anh, Stephen Hawking – được xem là bộ óc vĩ đại nhất còn sống, đã khiến giới khoa học rung chuyển khi đảo ngược công trình nghiên cứu cả đời của ông để nói rằng hố đen vũ trụ không tồn tại.
  • Lỗ đen và nghịch lý Hawking Lỗ đen và nghịch lý Hawking
    Stephen Hawking là khoa học gia nổi tiếng nhất hành tinh. Sách được nhiều người biết đến của ông là cuốn A Brief History of Time (Sơ lược Lịch sử Thời gian) khi phát hành đã trở thành hiện tượng.