Tàu vũ trụ LADEE

  • Tàu vũ trụ LADEE bay vào quỹ đạo Mặt Trăng Tàu vũ trụ LADEE bay vào quỹ đạo Mặt Trăng
    Tàu vũ trụ Thám hiểm Tro bụi và Khí quyển Mặt Trăng (LADEE) không người lái đã bay vào quỹ đạo Mặt Trăng, bước đầu thực hiện nhiệm vụ thăm dò bầu khí quyển và lớp bụi quanh hành tinh này.