Tác hại của vi khuẩn Salmonella

  • Tổng quan về vi khuẩn Salmonella Tổng quan về vi khuẩn Salmonella
    Nhiễm khuẩn Salmonella không chỉ lây lan qua sự tiếp xúc. Salmonella có thể có mặt trong gia cầm, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa… chưa được đun nấu kỹ.