Tổ chức Khí tượng thế giới

  • La Nina đang quay trở lại La Nina đang quay trở lại
    Hiện tượng La Nina đã trở lại vào tháng 8, có thể sẽ tiếp diễn vào những tháng cuối năm nay và kéo dài tới đầu năm sau, tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) hôm qua cho biết.