Tục tẩy trần đêm tất niên

  • Tìm hiểu về tục tắm lá mùi chiều 30 Tết Tìm hiểu về tục tắm lá mùi chiều 30 Tết
    “Tục tẩy trần đêm tất niên” (tắm nước lá mùi già) được hầu hết người Việt áp dụng từ xa xưa đến nay, từ đời này qua đời khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tắm được với nước mùi già.