Tài sản trí tuệ

  • Trí tuệ của bố quan trọng hơn tài sản Trí tuệ của bố quan trọng hơn tài sản
    Thực tế cuộc sống cho thấy con của những ông bố giàu thường hưởng mức thu nhập lớn hơn mức trung bình của xã hội khi họ tới tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người lớn lên dưới sự nuôi nấng của những ông bố nghèo song vẫn đạt được mức thu nhập cao.
  • Các nhà khoa học chưa coi trọng sở hữu trí tuệ Các nhà khoa học chưa coi trọng sở hữu trí tuệ
    Theo đánh giá của các chuyên gia, việc triển khai quản lý sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học còn nhiều bất cập, nhận thức về sở hữu trí tuệ ở cấp học này cũng chưa cao.
  • Symantec và Microsoft đưa nhau ra toà? Symantec và Microsoft đưa nhau ra toà?
    Hãng bảo mật Symantec đã chính thức khởi kiện Microsoft về việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ và vi phạm giấy phép liên quan đến công nghệ lưu trữ độc quyền thuộc về hãng.