Telomerase

  • Bàn về "Sự bất tử" Bàn về "Sự bất tử"
    Các khoa học gia thuộc ĐH Gothenburg cho biết rằng một số động vật và thực vật sản sinh vô tính “có thể bất tử”.
  • Tôm hùm có thể "trường sinh bất lão" Tôm hùm có thể "trường sinh bất lão"
    Các nhà khoa học tin rằng trong cơ thể tôm hùm có chứa một chất hóa học giúp chúng sống rất lâu, và đây có thể là nhân tố tiếp cận tới sự sống vĩnh cửu.