Thảm họa hạt nhân chernobyl

  • Phát hiện mới về hiệu ứng thảm họa hạt nhân Chernobyl Phát hiện mới về hiệu ứng thảm họa hạt nhân Chernobyl
    Phát hiện mới đáng chú ý này đi ngược lại với số liệu thống kê chính thức về “Khu vực phải tránh xa”, nơi nhiều loài sinh vật chịu tác động phóng xạ bất lợi trong thời gian xảy ra tai nạn, do vậy dẫn đến sự dị thường không tương thích với sự sống.