Thỏa mãn cuộc sống

  • Cần bao nhiêu tiền để "mua" hạnh phúc? Cần bao nhiêu tiền để "mua" hạnh phúc?
    Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu công luận - trường đại học Marist, đã tiến hành một cuộc khảo sát qua điện thoại với 1.235 người trên toàn nước Mỹ để tìm hiểu một gia đình cần có mức thu nhập tối thiểu bao nhiêu để các thành viên cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống.