The Diving Bell and the Butterfly

  • Các nhà khoa học muốn ăn thịt người ngoài hành tinh? Các nhà khoa học muốn ăn thịt người ngoài hành tinh?
    Loài người có thể có những cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh trong 100 năm tới. Nhưng các nhà khoa học không vội vui mừng trước sự kiện này. Họ đang nghĩ cách phải ứng xử như thế nào với những sinh vật là có trí tuệ?
  • 6 hồn ma ám ảnh nhất mọi thời đại 6 hồn ma ám ảnh nhất mọi thời đại
    Những hồn ma nổi tiếng trên thế giới luôn khiến nhiều người run sợ khi nhắc đến. Thậm chí, những hồn ma này còn gây nên sự ám ảnh cho nhiều người.