Thiên hà

  • Có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ? Có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ?
    Có đến 2 nghìn tỷ thiên hà trong vũ trụ có thể quan sát được, nhiều hơn gấp 10 lần so với dự đoán ngày trước. "Điều này rất đáng ngạc nhiên...", Giáo sư Christopher Conselice ở Đại học Nottingham cho biết.