Trình độ học vấn

  • Trình độ học vấn cao là do di truyền? Trình độ học vấn cao là do di truyền?
    Nghiên cứu dữ liệu gene của gần 300.000 người gốc châu Âu, các nhà khoa học đã phát hiện 74 gene có thể chi phối khả năng học tập và trình độ học vấn ở con người.
  • Người cận thị thường thông minh hơn Người cận thị thường thông minh hơn
    Cận thị đã trở thành căn bệnh phổ biến trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Tại Mỹ, nó ảnh hưởng đến hơn 40% dân số. Tại Anh, con số này dao động từ 20 - 30%.
  • Muốn sống lâu, hãy đọc sách nhiều hơn Muốn sống lâu, hãy đọc sách nhiều hơn
    Mới đây, một nhóm các chuyên gia thuộc khoa Sức khỏe cộng đồng của Đại học Yale đã tìm ra mối liên hệ giữa việc đọc sách nhiều hơn và tăng tuổi thọ.