Trạm Vũ trụ Quốc tế

  • Những công trình xây dựng đồ sộ nhất thế giới Những công trình xây dựng đồ sộ nhất thế giới
    Những công trình khổng lồ này tuy khác nhau hoàn toàn về thiết kế và công năng sử dụng nhưng chúng đều có một số điểm chung, đó là tầm vóc và kích thước đồ sộ ngoài sức tưởng tượng, chi phí xây dựng thuộc hàng “khủng”.