Văn minh Maya

  • 13 điều ly kỳ về nền văn minh Maya 13 điều ly kỳ về nền văn minh Maya
    Văn minh Maya không chỉ nổi bật bởi hệ thống chữ viết cổ phát triển hoàn thiện, mà còn có nền nghệ thuật, kiến trúc và hệ thống thiên văn, toán học đáng kinh ngạc.