Vườn quốc gia Biduop-Núi Bà

  • Tìm thấy hoa trà mi Krempf sau hơn 100 năm Tìm thấy hoa trà mi Krempf sau hơn 100 năm
    Thạc sĩ Lương Văn Dũng cùng hai cán bộ Vườn quốc gia Biduop Núi Bà phát hiện trà mi Krempf ở độ cao khoảng 800m, trong kiểu rừng kín thường xanh, có số lượng cá thể tương đối nhiều.