Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Thế giới hiện nay có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ?
 •   4,341
 • 145.402

Theo điều 1 của công ước Montevideo về quyền và nghĩa vụ của các Quốc gia được ký kết tại Montevideo, Uruguay vào ngày 26 tháng 12 năm 1933 thì một quốc gia là một chủ thể của luật quốc tế (một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn) phải đáp ứng được những tiêu chuẩn sau: dân số ổn định, lãnh thổ xác định, chính phủ và khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế.

Trên thực tế, một số quốc gia tự nhận là độc lập nhưng một là không được quốc tế công nhận là thực thể chính trị, hoặc được công nhận rộng rãi nhưng chính phủ không có đủ quyền hạn.

Bất kỳ nhà nước độc lập nào cũng phải có:

 • Một lãnh thổ riêng với biên giới xác định rõ ràng
 • Một dân số thường trú
 • Một chính phủ và các cơ quan pháp luật khác
 • Chủ quyền (khả năng độc lập với nước khác và có quyền kiểm soát tuyệt đối trên lãnh thổ của mình, cai trị, và bảo vệ nó khỏi các lực lượng bên ngoài, thực thi pháp luật và thu thuế);
 • Khả năng duy trì các mối quan hệ bên ngoài (trong thực tế, quan hệ ngoại giao chính thức có thể được thành lập chỉ khi bạn được công nhận bởi các quốc gia đối tác).

Điều gì là tuyệt đối cần thiết cho mỗi quốc gia?

Có một số điều quan trọng tuyệt đối cần thiết cho mỗi quốc gia độc lập, giúp phân biệt với những quốc gia khác: quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, thủ đô, hộ chiếu của công dân, ngôn ngữ, tiền tệ, mã ISO quốc gia, mã điện thoại quốc tế, tên miền quốc gia. Những thuộc tính này xác định cá tính của dân tộc, làm cho nó dễ nhận biết trên toàn thế giới và được sử dụng rộng rãi trong thực tế đời sống.

Thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia.
Thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia.

Tuy vậy, nếu vẫn tính cả những quốc gia này thì trên thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia. Trong đó gồm có:

 1. 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc.
 2. 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hiệp Quốc là Thành Vatican và Palestine (Do nhiều quốc gia không công nhận Nhà nước Palestine).
 3. 2 quốc gia được nhiều nước công nhận và độc lập trên thực tế là Đài Loan (có 19 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức) và Kosovo (111 trên 193 thành viên Liên Hiệp Quốc, 23 trên 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trên 28 thành viên NATO, 35 trên 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận).
 4. 1 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 quốc gia nhìn nhận đây là lãnh thổ có chủ quyền nhưng đang bị chiếm đóng.
 5. 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu, Vanuatu công nhận); Bắc Síp (chỉ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận); Nam Ossetia (chỉ Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru công nhận); Somaliland, Transnistria và Nagorno - Karabakh (cả 3 quốc gia này chưa được quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận).
Cập nhật: 12/03/2020 Theo vnnews360/cacnuoc
 • 4,341
 • 145.402