Vệ tinh Cao Phân-4

  • Trung Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất Trung Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
    Tân Hoa xã đưa tin ngày 29/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất tiên tiến nhất của nước này mang tên Cao Phân-4 (Gaofen-4). Đây là một phần trong dự án quan sát Trái Đất với độ phân giải cao của Trung Quốc.