Wang Chuan

  • Giới thiệu "ô khí" chắn mưa Giới thiệu "ô khí" chắn mưa
    Một thiết bị có hình dạng như cây đuốc có thể được sử dụng như một chiếc ô chắn và bảo vệ người dùng trước mưa, gió, tuyết, hay thậm chí là hơi cay.