Zoroastrian Sarv

  • Khu vực khảo cổ Takht-E Soleyman Khu vực khảo cổ Takht-E Soleyman
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu vực khảo cổ Takht-E Soleyman của Iran là Di sản văn hóa năm 2003.