an toàn sinh học

  • Nghệ An mở rộng nuôi gà an toàn sinh học Nghệ An mở rộng nuôi gà an toàn sinh học
    Trung tâm hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), triển khai mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo quy trình VietGap trên địa bàn hai xã Nam Thượng và Nam Thanh.
  • Tiền Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi Tiền Giang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào chăn nuôi
    Tiền Giang đang phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững thông qua việc chuyển giao cho nông dân những tiến bộ kỹ thuật mới vừa giúp tăng hiệu quả kinh tế vừa giảm ô nhiễm môi trường.