anh em của loài người

  • Người Neanderthal thuận tay nào? Người Neanderthal thuận tay nào?
    Hầu hết người Neanderthal đều thuận tay phải giống con người hiện đại, và điều này cho thấy khả năng "anh em" của loài người cũng có thể nói như chúng ta.
  • Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới Những phong tục tình dục kỳ lạ trên thế giới
    Nhiều phong tục tình dục kỳ lạ  có từ lâu đời vẫn đang diễn ra ở nhiều dân tộc trên thế giới cho dù cánh cửa nối họ với thế giới hiện đại đã mở ra rất nhiều.