bác sĩ X quang

  • Bí ẩn sự hình thành con người Bí ẩn sự hình thành con người
    Nhờ sự phối hợp các kỹ thuật ghi hình y khoa mạnh nhất - máy quét và chụp cộng hưởng từ - với các công nghệ thông tin hiện đại, bác sĩ X quang Alexander Tsiaras đã ghi hình 3 chiều đối với điều quyến rũ bí ẩn nhất của sự sống: đó là sự hình thà
  • Chương trình tầm soát phát hiện sớm ung thư vú Chương trình tầm soát phát hiện sớm ung thư vú
    Các nhà khoa học làm việc tại Đại học Sydney, Úc trong quan hệ đối tác với BreastScreen NSW và Ziltron, đã phát triển chương trình tiên phong dựa trên giao diện web nhằm theo dõi hiệu suất làm việc của các bác sĩ X-quang trong việc phát hiện và chẩn đoán các bất thường trong chuẩn đoán căn bệnh ung thư vú.