bão xangsane

  • Bão đạt cường độ cực đại, đang đánh thẳng vào miền Bão đạt cường độ cực đại, đang đánh thẳng vào miền
    Tại các tỉnh Đà Nẵng, TT Huế, Quảng Nam, lệnh giới nghiêm đã được đưa ra, người dân và các phương tiện giao thông không được di chuyển đi lại. Điện đã bị mất hoàn toàn, nhiều tuyến đường giao thông đã bị cô lập.
  • Siêu bão Cimaron tiến vào biển Đông Siêu bão Cimaron tiến vào biển Đông
    Cơ quan Khí tượng Philippines đã đo được sức gió lên đến 195km/giờ (cấp 16), giật 230km/giờ (trong thang gió Beaufort thì cấp cuối cùng là cấp 17 chỉ đến 220km/giờ), bão Xangsane lú