bí đao

  • Làm đẹp và chữa bệnh với bí đao Làm đẹp và chữa bệnh với bí đao
    Bí đao là loại thức ăn mát, bổ, rẻ tiền, rất thông dụng ở Việt Nam. Trong bí đao chứa nhiều nước, nhiệt lượng thấp, không có chất béo. Cứ 500 gam bí đao có chứa 8 gam đường, 1,5 gam anbumin, 61 mg vitamin C, một ít canxi, phốtpho, sắt, vitamin B1, B2…
  • Từ trường mặt trời chuẩn bị đảo cực Từ trường mặt trời chuẩn bị đảo cực
    Các cực từ của mặt trời sắp đến giai đoạn đảo chiều, với cực bắc đã chạy khỏi vị trí và chờ cực nam theo sau.