bút Apple

  • 7 Kỳ quan của Thế giới... máy tính 7 Kỳ quan của Thế giới... máy tính
    Thế giới vừa tìm ra 7 Kỳ quan mới, nhưng sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua máy tính, thứ công nghệ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại. Tạp chí PC Mag vừa bình chọn ra 7 kỳ quan riêng của thế giới hi-tech.
  • 50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ 50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ
    Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và những doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Ngoài cải tiến chất lượng sản phẩm, ngay cả logo của các thương hiệu nổi tiếng cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thời đại.