50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ

  •   53
  • 9.365

Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và những doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Ngoài cải tiến chất lượng sản phẩm, ngay cả logo của các thương hiệu nổi tiếng cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thời đại.

Bored Panda
Bored Panda

Apple
Apple

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox

 Snapchat
Snapchat

Kentucky Fried Chicken
Kentucky Fried Chicken

Lego
Lego

 MTV
MTV

Starbucks
Starbucks

Nintendo
Nintendo

 Mcdonald's
Mcdonald's

 Discovery Channel
Discovery Channel

Nestle
Nestle

 Playboy
Playboy

Amazon
Amazon

 Ikea
Ikea

 Instagram
Instagram

 Dell
Dell

 Shell
Shell

Microsoft
Microsoft

Mazda
Mazda

Canon
Canon

 Google
Google

 Coca Cola
Coca Cola

 Pepsi
Pepsi

 Ford
Ford

 Ge Healthcare
Ge Healthcare

Visa
Visa

 Walt Disney
Walt Disney

Adidas
Adidas

Nissan
Nissan

 Lay's
Lay's

Kodak
Kodak

Samsung
Samsung

Heineken
Heineken

Burger King
Burger King

British Airways
British Airways

Pampers
Pampers

 P&G
P&G

Xerox
Xerox

IBM
IBM

Eskimo
Eskimo

Adobe Systems
Adobe Systems

 Walmart
Walmart

RCA
RCA

At&t
At&t

Volkswagen
Volkswagen

 Nokia
Nokia

Twitter
Twitter

 Fedex
Fedex

 Audi
Audi

Cập nhật: 28/05/2016 Theo Ohay TV
  • 53
  • 9.365