bạch tuộc thuộc loài Octopus vulgaris

  • Video: Hàng ngàn bạch tuộc con chào đời Video: Hàng ngàn bạch tuộc con chào đời
    Tạp chí Live Science (Mỹ) ngày 12/5 đưa tin nhà sinh vật học Richard Ross, làm việc tại Học viện khoa học California (CAS, Mỹ) đã ghi hình được hàng ngàn bạch tuộc con chào đời tại Bể nuôi thủy sinh Steinhart thuộc CAS.