bản đồ cổ xưa

  • Quả địa cầu xưa nhất có vẽ Tân Thế Giới? Quả địa cầu xưa nhất có vẽ Tân Thế Giới?
    Một nhà sưu tập người Áo đã tìm thấy sở cứ để cho đó là quả địa cầu xưa nhất, niên đại 1504, có vẽ Tân Thế Giới, được khắc chi tiết sắc sảo trên hai nửa ráp lại của những quả trứng đà điểu, theo Washington Post.