bản sao của Thiên Vương tinh

  • Phát hiện "bản sao" của Thiên Vương tinh Phát hiện "bản sao" của Thiên Vương tinh
    Lần đầu tiên trong lịch sử khám phá vũ trụ, các nhà thiên văn Trái đất đã tìm được một hành tinh tương tự như sao Thiên Vương, ở một hệ sao đôi cách đây khoảng 25.000 năm ánh sáng.