bảo tàng kỹ thuật số

  • Bảo tàng 3D Bảo tàng 3D
    Kiến trúc sư Claudiu Ionescu người Romania đã thực hiện thành công bảo tàng ảo 3D ở gần công viên quốc gia Mures Floodplain tại thị trấn Pecica.