bắt chuột

  • "Bắt" chuột... máy tính "Bắt" chuột... máy tính
    Một khách hàng gọi điện tới trung tâm kỹ thuật máy tính: Làm thế nào để xem mọi thứ trong máy tính?- Ông hãy nhấn chuột vào hình ảnh ổ đĩa - nhân viên trả lời. - Chẳng được gì cả. Tôi đã nói rồi, tôi làm thế rồi mà.
  • Những robot biết ăn thịt Những robot biết ăn thịt
    Hai nhà khoa học Anh vừa chế tạo thành công những robot có khả năng bắt chuột, côn trùng và biến chúng thành điện.