bệnh mất trí nhớ

  • Kích thích vỏ não sẽ giúp tăng cường về trí nhớ Kích thích vỏ não sẽ giúp tăng cường về trí nhớ
    Giới chuyên gia Mỹ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đầu tiên trong nghiên cứu về bệnh mất trí nhớ qua kích thích não bộ, do đó giúp "trung tâm điều hành" có thể tiếp nhận thông tin và hình thành các bộ nhớ một cách dễ dàng hơn.