bệnh nhân tiểu đường

  • Máy đo đường huyết dành cho người bị tiểu đường Máy đo đường huyết dành cho người bị tiểu đường
    Trẻ em chiếm tới 10-15% tổng số bệnh nhân tiểu đường, chủ yếu là bệnh type 1, thể phụ thuộc insulin. Ở bệnh nhân tiểu đường type 1, tuyến tụy không có khả năng sản xuất insulin nên phải đưa hoóc môn này từ ngoài vào.