bọ cánh cứng khổng lồ

  • Bí ẩn bọ cánh cứng khổng lồ Bí ẩn bọ cánh cứng khổng lồ
    Phổ biến hơn với cái tên Titan, con bọ này có thể lớn tới gần 18cm và hàm răng của nó khỏe đến nỗi có thể cắt đôi một chiếc bút chì.