bộ phận của voi ma mút

  • Thêm hy vọng hồi sinh voi ma mút Thêm hy vọng hồi sinh voi ma mút
    Ý tưởng nhân bản voi ma mút tiến gần hơn tới hiện thực khi các nhà khoa học phát hiện một số bộ phận của voi ma mút được bảo quản rất tốt trong băng ở vùng Siberia thuộc Nga và chúng có thể chứa các tế bào sống.