bờ biển của Florida

  • Tảo độc tấn công bờ biển Mỹ Tảo độc tấn công bờ biển Mỹ
    Bờ biển bang Florida của Mỹ bị “cơn thủy triều” tảo độc màu xanh tấn công, gây hàng loạt phiền phức cho người dân, đe dọa các loài thủy sinh trong khu vực.