bức tranh bị thất lạc

  • Bí ẩn kiệt tác bị thất lạc của Leonardo Da Vinci Bí ẩn kiệt tác bị thất lạc của Leonardo Da Vinci
    Sau 35 năm nghiên cứu không có kết quả, các chuyên gia nghệ thuật đã quyết định thực hiện phương pháp mới khá quyết liệt để giải quyết bí ẩn lâu đời về một họa phẩm nổi tiếng của Leonardo Da Vinci.