biến chứng của bệnh sởi

  • Nhiều ca sởi diễn biến lạ Nhiều ca sởi diễn biến lạ
    Có trẻ mắc sởi sáng nhập viện vẫn chơi đùa nhưng chiều đã thở gấp, tối phải vào thở máy. Thậm chí có bé rút được máy thở sau 10 ngày nhưng không ngờ sau đó tử vong.