biến dạng não

  • Não phi hành gia biến dạng trong sứ mệnh dài ngày Não phi hành gia biến dạng trong sứ mệnh dài ngày
    Trong một báo cáo làm dấy lên quan ngại về các sứ mệnh gửi người đến sao Hỏa, các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) phát hiện não của các phi hành gia thay đổi hình dạng trong các chuyến bay kéo dài trên quỹ đạo.