biến hình

  • Có hay không, quái vật biến hình? Có hay không, quái vật biến hình?
    Người dân ở Steytlerville - thị trấn ở Karoo, Nam Phi đang vô cùng hoang mang, lo lắng trước tin đồn một "quái vật" có khả năng thay đổi hình dạng vừa xuất hiện tại đây.