binh lính

  • Hình ảnh chân thực về binh lính thời nhà Thanh Hình ảnh chân thực về binh lính thời nhà Thanh
    Đây là những bức ảnh chụp chân thực về binh lính thời cuối nhà Thanh. Xem mới thấy là nó khác một trời một vực với những hình ảnh hào nhoáng về đội quân này trên truyền hình.
  • Bí ẩn về các trận giao chiến trên trời Bí ẩn về các trận giao chiến trên trời
    Một trận tử chiến đã diễn ra gần 400 năm trước tại một điểm gần Ethin (Anh) khiến 5.000 binh lính bỏ mạng. Về sau, thỉnh thoảng dân chúng quanh vùng vẫn thấy hình ảnh hai đạo quân ma đánh nhau trên bầu trời.