cá ăn thịt

  • Video: Cuộc nói chuyện của cá Piranha Video: Cuộc nói chuyện của cá Piranha
    Dù hầu hết thời gian, cá piranha di chuyển và săn mồi trong im lặng, nhưng khi đánh hơi thấy rắc rối (chẳng hạn như giành thức ăn với con khác hay khi bị các nhà khoa học vớt lên để nghiên cứu), chúng sẽ phát ra tiếng sủa gắt.