cá chết

  • Vì sao cá chết lại nổi? Vì sao cá chết lại nổi?
    Các loài vật khác khi chết dưới nước thường chìm, riêng cá lại nhanh chóng nổi lên mặt nước. Một cơ chế hoá học đặc biệt đã khiến chúng như vậy.